Použité nástroje

MorphoDiTa

web: https://ufal.mff.cuni.cz/morphodita

tvůrci: Jana Straková, Milan Straka, ÚFAL MFF UK

licence

  • software: Mozilla Public License 2.0
  • jazykové modely: CC BY-NC-SA 4.0

citace

  • STRAKOVÁ, Jana; STRAKA, Milan; HAJIČ, Jan. Open-Source Tools for Morphology, Lemmatization, POS Tagging and Named Entity Recognition. In: Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations. Baltimore: Association for Computational Linguistics, 2014, s. 13–18. Dostupné také z: http://www.aclweb.org/anthology/P/P14/P14-5003.pdf.

SET

web: https://nlp.fi.muni.cz/trac/set

tvůrci: Vojtěch Kovář, Aleš Horák, Miloš Jakubíček

licence: GNU General Public License, version 3

citace

  • KOVÁŘ, Vojtěch; HORÁK, Aleš; JAKUBÍČEK, Miloš. Syntactic Analysis Using Finite Patterns: A New Parsing System for Czech. In: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Berlin/Heidelberg: Springer, 2011, s. 161–171. ISBN 978-3-642-20094-6.

MorfFlex

web: https://ufal.mff.cuni.cz/morfflex

tvůrci: Jan Hajič, Jaroslava Hlaváčová, Marie Mikulová, Milan Straka, Barbora Štěpánková

licence: CC BY-NC-SA 4.0

citace

  • HAJIČ, Jan; HLAVÁČOVÁ, Jaroslava; MIKULOVÁ, Marie; STRAKA, Milan; ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. MorfFlex CZ 2.0. Praha: Univerzita Karlova, 2020. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11234/1-3186.

Majka

web: https://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser/

tvůrci: Pavel Šmerk

licence: GNU General Public License, version 2

citace

  • ŠMERK, Pavel. Fast Morphological Analysis of Czech. In: SOJKA, Petr; HORÁK, Aleš (eds.). Proceedings of Third Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009. Brno: Masaryk University, 2007, s. 13–16. ISBN 978-80-210-5048-8.

DESAM

tvůrci: Pavel Rychlý, Pavel Šmerk, Karel Pala

citace

  • RYCHLÝ, Pavel; ŠMERK, Pavel; PALA, Karel. DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

SymSpell

web: https://github.com/wolfgarbe/symspell

tvůrci: Wolf Garbe

licence: MIT License

Unitok

web: https://corpus.tools/wiki/Unitok

tvůrci: Jan Michelfeit, Jan Pomikálek, Vít Suchomel

licence: Mozilla Public License 2.0

citace

  • MICHELFEIT, Jan; POMIKÁLEK, Jan; SUCHOMEL, Vít. Text Tokenisation Using unitok. In: HORÁK, Aleš; RYCHLÝ, Pavel (eds.). The Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2014. Brno: Tribun EU, 2014, s. 71–75. ISBN 2336-4289.

Internetová jazyková příručka

web: https://prirucka.ujc.cas.cz/

tvůrci: Ústav pro jazyk český AV ČR

licence: data předána na základě předávacího protokolu mezi ÚJČ AV ČR a FF MU

citace

  • Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008–2021. Dostupné také z: https://prirucka.ujc.cas.cz/.