Hlavní autoři korektoru

Ústav českého jazyka FF MU

Dana Hlaváčková

Hana Žižková

Vojtěch Kovář

Jakub Machura

Ludmila Šikulová

Vojtěch Mrkývka

Markéta Audy Masopustová

Helena Medková

Zbyněk Michálek

Marek Blahuš

Seznam.cz

Vladimír Kadlec

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Markéta Pravdová

Klára Dvořáková

Sylva Nzimba

Petr Lozan

EVE Technologies, s. r. o.

Richard Holaj

Kryštof Davídek

Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK

Vladimír Petkevič

Tomáš Jelínek

Hana Skoumalová

Studenti, kteří přispěli svými závěrečnými pracemi

Kateřina Šlápotová

Gabriela Diasová

Šárka Michlíková

Miroslava Kachlířová

Anna Plocková

Klára Vostřelová

Spoluautoři

Filip Kubeček

Štěpán Mach

Marie Valíčková

Adam Rambousek

Klára Osolsobě

Studenti, kteří přispěli pomocnými pracemi

Klára Šalšová

Vlasta Ohlídalová

Michala Vacíková

Monika Horáková

Veronika Minsterová

Gabriela Složilová

Gabriela Macinková

Adam Janík

Poděkování patří i dalším studentům studijních programů Počítačová lingvistika a Český jazyk a literatura na FF MU, kteří průběžně testovali korektor a poskytovali cennou zpětnou vazbu.