Podmínky použití

Korektor Opravidlo je autorské dílo ve spoluvlastnictví Masarykovy univerzity, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Univerzity Karlovy a společnosti Seznam.cz.

Během práce korektoru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje o uživatelích.

Texty vložené do webového rozhraní nejsou nikam ukládány.

Korektor Opravidlo nesmí být používán ke komerčním účelům.