Co korektor umí

Korektor Opravidlo umí kromě běžných překlepů opravit také řadu chyb z oblasti pravopisu, gramatiky a typografie. Jak můžete vidět v následujícím dokumentu, je jich opravdu hodně. Některé jazykové chyby ale není možné zcela zachytit formálními pravidly, protože by tím vzniklo velké množství falešně hlášených chyb. V případech, kdy má na jazykovou správnost vliv význam slov či smysl celého textu, není vůbec možné pravidla vytvořit. Přesto doufáme, že Opravidlo může být cenným pomocníkem při psaní jakýchkoli textů.

Interpunkce

Doplnění interpunkce

Odstranění interpunkce

Gramatická shoda

Chybné větné konstrukce

Zeugma

Atrakce

Kontaminace

Velká písmena

Typografie (velká část oprav probíhá automaticky)

Vokalizace předložek

Další opravy

Korektor překlepů